Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

เอกสารเผยแพร่

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง  2564

โครงการ     ก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นานายบุญก่อง วันทะสิงห์ถึงลำห้วยเสียว  หมู่ที่ 3 บ้านปะอาว  ต.ปะอาว  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นานางนุ่ม  แนวจำปา  ถึงหนองจ่าโด้ย  (ตอนที่ 2)   หมู่ที่ 4 บ้านปะอาว  ต.ปะอาว  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี

โครงการขุดลอกคลองสาธารณะจากหนองโจนโตนถึงถนนเข้าบ้านข่าโคม  หมู่ที่ 1  บ้านข่าโคม  ต.ปะอาว  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี

 
 
Powered by Phoca Download