Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2562

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ไหล่คลองใหม่  ถึงศูนย์วิจัยข้าวอุบล (คลองซอยใหม่)  หมู่ที่ 2  บ้านข่าโคม  ต.ปะอาว  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี

โครงการขุดลอกคลองสาธารณะจากหนองโจนโตนถึงถนนเข้าบ้านข่าโคม  หมู่ที่ 1  บ้านข่าโคม  ต.ปะอาว  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี

โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์หนองบึง      หมู่ที่   3  บ้านปะอาว  ต.ปะอาว  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

     องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาวมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สายจากที่นานายสุวรรณ สานเสนาะ ถึงที่นานางทองใบ ทองล้วน) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหมากแข้ง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลาง 200,000 บาท

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสิบราคาจ้าง ในราคาชุดละ 400 บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชานี ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-840492 ในวันและเวลาราชการ

 
 
Powered by Phoca Download