Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ไหล่คลองใหม่  ถึงศูนย์วิจัยข้าวอุบล (คลองซอยใหม่)  หมู่ที่ 2  บ้านข่าโคม  ต.ปะอาว  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี

โครงการขุดลอกคลองสาธารณะจากหนองโจนโตนถึงถนนเข้าบ้านข่าโคม  หมู่ที่ 1  บ้านข่าโคม  ต.ปะอาว  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี

โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์หนองบึง      หมู่ที่   3  บ้านปะอาว  ต.ปะอาว  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี

     องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาวมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สายจากที่นานายสุวรรณ สานเสนาะ ถึงที่นานางทองใบ ทองล้วน) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหมากแข้ง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลาง 200,000 บาท

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสิบราคาจ้าง ในราคาชุดละ 400 บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชานี ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-840492 ในวันและเวลาราชการ

     องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาวมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากนานางสมจิตร พิบูลย์บุญ ถึงบ้านนายเกรียงศักดิ์ โสดาวงศ์) หมู่ที่ 3 บ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลาง 150,000 บาท

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสิบราคาจ้าง ในราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชานี ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-840492 ในวันและเวลาราชการ

        ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิก และกระเช้าไฟฟ้า  ตัวรถชนิด 6 ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้อย 150  แรงม้า ถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 4,000  ลิตร  รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะ

     องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาวมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนายประสิทธิ์ ทองล้วน ถึงบ้านนายเชย โพธิ์ศิริ) หมู่ที่ 5 บ้านปะอาว ตำบลปะอาวอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลาง 125,000 บาท

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสิบราคาจ้าง ในราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชานี ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-840492 ในวันและเวลาราชการ

     องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาวมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยอ้อ จากที่นานางจำเรียง ไพเราะ ถึงท่อลอดเหลี่มลำห้วยเสียว) หมู่ที่ 6 บ้านปะอาว ตำบลปะอาวอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ราครากลาง 265,000 บาท

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสิบราคาจ้าง ในราคาชุดละ 400 บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชานี ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-840492 ในวันและเวลาราชการ

 
 
Powered by Phoca Download