Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.ปะอาว อบรมจิตอาสาภัยพิบัติ

จิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว

จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ปะอาว ประชุมพิจารณา เพิ่มเติม แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1 ประจำปี 2561

     วันที่ 23 มกราคม 2561 นายสมเนตร แววคุ้ม นายก อบต.ปะอาว พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบตปะอาว ประชุมพิจารณา เพิ่มเติม แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1 ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.ปะอาว ร่วมกับชาวบ้าน ดับเพลิงพิกัดทุ่งโมก

   วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมเนตร แววคุ้ม นายก อบต.ปะอาว พร้อมเจ้าหน้าที่ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.ปะอาว ร่วมกับชาวบ้าน ดับเพลิงพิกัดทุ่งโมก ขณะนี้เพลิงสงบแล้ว สาเหตุมาจากการเผาหญ้า และตอไม้

อ่านเพิ่มเติม...

กองช่าง อบต.ปะอาว ซ่อมแซมถนน คสล.ชำรุด บ้านปะอาว ม.3, ม.5

   วันที่ 23 มกราคม 2561 นายสมเนตร แววคุ้ม นายก อบต.ปะอาว พร้อมเจ้าหน้าที่ กองช่าง อบต.ปะอาว ซ่อมแซมถนน คสล.ชำรุด บ้านปะอาว ม.3, ม.5 เสร็จเรียบร้อย เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาใด้สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ จากเน็ตประชารัฐในชุมชน

   วันที่18 มกราคม 2561 นายสมเนตร แววคุ้ม นายก อบต.ปะอาว พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ จากเน็ตประชารัฐในชุมชน สร้างพื้นฐานโทรคมนาคม จากชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ บ้านสร้างหมากแข้ง หมู่ที่ 7 ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริการเน็ตประชารัฐ

     วันที่ 18 มกราคม 2561 นายสมเนตร แววคุ้ม นายก อบต.ปะอาว พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริการเน็ตประชารัฐ จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีพ จำหน่ายสินค้าในชุมชนและรับบริการติดตั้งเน็ตได้ใจไทยแลนด์ 4.0 ณ ศาลากลางบ้านสร้างหมากแข้ง หมู่ที่ 7 และประชาสัมพันธ์จุดบริการเน็ตประชารัฐ ไวไฟฟรี ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านสร้างหมากแข้ง

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมท่านนายกเหล่ากาชาด เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างพระเจ้าใหญ่บูรพาพุทธโคดม ณ วัดบูรพาปะอาวเหนือ ต.ปะอาว

      วันที่ 14 มกราคม 2561  นายสมเนตร แววคุ้ม นายก อบต.ปะอาว พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมท่านนายกเหล่ากาชาด เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างพระเจ้าใหญ่บูรพาพุทธโคดม ณ วัดบูรพาปะอาวเหนือ ต.ปะอาว

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ เนื้องจากสภาพอากาศแห้ง มีลดพัดแรง และในช่วงที่มีสภาพอากาศหนาวเย็น เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้

      องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ประชาสัมพันธ์ เนื้องจากสภาพอากาศแห้ง มีลดพัดแรง และในช่วงที่มีสภาพอากาศหนาวเย็น เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ทำให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามได้อย่างรวดเร็วและยากต่อการควบคุม จึงขอเตือนประชาชนระวังการเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร บ้านพักอาศัย สถานประกอบการ ที่สวน ไร่นา สวนยางพารา ทุ่งนา การก่อไฟเพื่อประกอบอาหาร หรือก่อไฟผิงเพื่อคลายความหนาวเย็น รวมถึงการทำกิจรรมต่าง ๆ จึงขอความร่วมมือ ประชาชนทุกท่านให้มีความระมัดระวัง เอาใจใส่ดูแลระวังป้องกันไว้ให้พร้อม เพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดไฟไหม้ขึ้นจากเหตุสุดวิสัย และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ให้งดเว้นการจุดไฟใกล้บริเวณป่าโดยเด็ดขาด

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 22