Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน

     วันที่ 21 ธันวาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาวได้จัดกิจกรรมออกกำลังกาย บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว เพื่อขานรับนโยบายรัฐบาลจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างคึกคัก

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล ครบ กำหนด 15 วัน (ปัณรสมวาร) พระบาทสมเด็จพระปรมิทนรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดมหาวนาราม

     วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 15.45 น. คณะผู้บริหาร อบต.ปะอาว พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ทุกคน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล ครบ กำหนด 15 วัน (ปัณรสมวาร) พระบาทสมเด็จพระปรมิทนรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดมหาวนาราม"ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้า น้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 

อ่านเพิ่มเติม...

นายสมเนตร แววคุ้ม นายกอบต.ปะอาว มอบหมายพนักงานส่วนตำบลเพื่อออกให้บริการ จ่ายเบี้ยยังชีพทุกประเภท ประจำเดือนตุลาคม 2559

     วันที่ 10 ตุลาคม 2559 นายสมเนตร  แววคุ้ม นายกอบต.ปะอาว มอบหมายพนักงานส่วนตำบลเพื่อออกให้บริการ จ่ายเบี้ยยังชีพทุกประเภท ประจำเดือนตุลาคม 2559 จนท.กรุงไทยมาประชาสัมพันธ์ระบบพร้อมเพย์ในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

ขอบคุณร้านเมษา..ที่นำขนมจีนมาเลี้ยงผู้ปกครองและจนท.อบต.มอบเสื้อขนมให้กับเด็กปฐมวัย

     วันที่ 10 ตุลาคม 2559 นายสมเนตร  แววคุ้ม นายกอบต.ปะอาว ขอ ขอบคุณร้านเมษา..ที่นำขนมจีนมาเลี้ยงผู้ปกครองและจนท.อบต.มอบเสื้อขนมให้กับเด็กปฐมวัย รับประทาน ทานขนมจีนแล้วผู้ปกครองรับสมุดประจำตัวแฟ้มสะสมงาน ขนมรางวัลการแสดงแจกนม นมปิดเทอม เสื้อจากร้านเมษาและกระปุกออมสินจากโครงการส่งเสริมการออม

อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการอกเสียงประจำหน่วยออกเสียง รุ่นที่ 7

     วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ทีมวิทยากรอำเภอเมืองอุบลราชธานี ทีมที่ 4 (พัฒนาการอำเภอเมืองอุบลราชธานี เกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี ปลัดอำเภอฝ่ายป้องกันอำเภอเมืองอุบลราชธานี และปลัดอบต.ปะอาว) ดำเนินการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการอกเสียงประจำหน่วยออกเสียง เวลา 08.00-12.00 น.รุ่นที่ 7 ต.หนองบ่อ จำนวน 13 หน่วย ทต.อุบล จำนวน 8 หน่วย ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติและความรู้เกี่ยวกับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประจำหน่วยออกเสียงประชามติ การปฏิบัติงานจพง.กป. การรายงานผลผ่านแอพพลิเคชั่น RAPID REPORT ฝึกปฏิบัติการนับคะแนน,วินิจฉัยบัตรดี-บัตรเสีย

 

อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประจำหน่วยออกเสียง รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 6

     วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ทีมวิทยากรอำเภอเมืองอุบลราชธานี ทีมที่ 3 ดำเนินการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประจำหน่วยออกเสียง เวลา 08.00-12.00 น.รุ่นที่ 5 ต.กุดลาด่้ จำนวน 14 หน่วย ต.ขี้เหล็ก จำนวน 11 หน่วย เวลา 13.00 - 16.00 น.รุ่นที่ 6 ทต.ปทุม จำนวน 13 หน่วย ต.กระโสบ จำนวน 11 หน่วย ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติและความรู้เกี่ยวกับเจ้าพนักงานผู้อำเนินการออกเสียงประจำหน่วยออกเสียงประชามติ การปฏิบัติงาน จพง.กป. การรายงานผลแอพพลิเคชั่น rapid report ฝึกปฎิบัติการนับคะแนน-วินิจฉัยบัตรดี-บัตรเสีย

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประจำหน่วยออกเสียงรุ่นที่ 2

     วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย 13.00-16.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมสังเกตการณ์และช่วยเหลือคณะวิทยากรระดับอำเภอ ในการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประจำหน่วยออกเสียงรุ่นที่ 2 ตำบลหนองขอน จำนวน 15 หน่วย และ ตำบลปะอาว จำนวน 8 หน่วย ความรู้เกี่ยวกับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประจำหน่วยออกเสียง/การปฏิบัติงานเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประจำหน่วยออกเสียงประชามติ(ผู้อำนวยการประจำหน่วยออกเสียง,กรรมการประจำหน่วยออกเสียง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)/การรายงานผลการออกเสียงประชามติผ่านแอปพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟน (RAPID REPORT)/ การนับคะแนนวิเคราะห์บัตรดี-บัตรเสีย

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประจำหน่วยออกเสียง( จพง.ปน.) สำหรับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559

     วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประจำหน่วยออกเสียง( จพง.ปน.) สำหรับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ตำบลหนองขอนและตำบลปะอาว ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...