Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำลบปะอาว ร่วมกับ โรงเรียนบ้านสร้างหมากเเข้ง โรงเรียนบ้านปะอาว ถวายเทียนพรรษา ปี 2559

     วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำลบปะอาว ร่วมกับ โรงเรียนบ้านสร้างหมากเเข้ง โรงเรียนบ้านปะอาว ถวายเทียนพรรษา ปี 2559 ณ วัดบ้านสร้างหมากแข้ง

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลปะอาวผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ

     ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกําหนดวันออกเสียงประชามติ โดยกำหนดให้ วันที่ 7 ส.ค.2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ ในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 1.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 2. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสนช. ที่ให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาวร่วมกับโรงเรียนบ้านข่าโคม ถวายเทียนพรรษา ปี 2559

     วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาวร่วมกับโรงเรียนบ้านข่าโคม ถวายเทียนพรรษา ปี 2559 ณวัดบ้านข่าโคม ม.1, 2 ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลฯ

 

อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมวิทยากรระดับอำเภอในการออกเสียงประชามติ

     การอบรมวิทยากรระดับอำเภอในการออกเสียงประชามติ โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่แก่จพง.ปน. และให้ความรู้เกีายวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ การจัดให้มีการออกเสียงประชามติในครั้งนี้ เพื่ิอให้ปชช.ออกเสียงประชามติ 2ประเด็น 1.จะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 2.ความเห็นเพิ่มเติมความเห็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)เสนอในคราวเดียวกัน(จะเห็นชอบหรือไม่ชอบประเด็นคำถามเพิ่มเติม)

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จัดกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ในตำบล ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดและปรับสภาพภูมิทัศน์

     วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จัดกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ในตำบล ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดและปรับสภาพภูมิทัศน์ ในเขตบ้านปะอาว ม.5

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามติ

     วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00-09.30 น.นายเธียรชัย พุทธรังษี นาย อำเภอเมืิองอุบลราชธานี ร่วมกับ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะประชาชน นักเรียน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกตำบลและมวลประชาชนอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามติวันอาทิตย์ที่7 สิงหาคม 2559 เวลา08.00-16.00 น.

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาศ ตำบลปะอาว ประจำปีงบประมาณ 2559

     วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 อบต.ปะอาว ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาศ ตำบลปะอาว ประจำปีงบประมาณ 2559 และบริการประชาชน เสริมสวย ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า บ้านทุ่งนาเพียง ม.8 ณ สำนักสงฆ์ทุ่งนาเพียง

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประเมินผลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น ประจำปี 2559

     วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น ประจำปี 2559 บ้านทุ่งนาเพียงหมู่ที่ 8 ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกรับการประเมิน บ้านเมืองสวยสุข วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านและกลุ่มต่างๆ "เข็นฝ้ายร้อยทักถอ เอี่ยมละอองานผ้าไหม อนุรักษ์ลวดลายไทย สวยสดใสผ้ากาบบัว ท้องทุ่งทั่วข้าวสาร หมู่บ้านเรา ทุ่งนาเพียง "

 

อ่านเพิ่มเติม...