Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนายประสิทธิ์ ทองล้วน ถึงบ้านนายเชย โพธิ์ศิริ) หมู่ที่ 5 บ้านปะอาว ตำบลปะอาวอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Share

     องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาวมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนายประสิทธิ์ ทองล้วน ถึงบ้านนายเชย โพธิ์ศิริ) หมู่ที่ 5 บ้านปะอาว ตำบลปะอาวอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลาง 125,000 บาท

 

 

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสิบราคาจ้าง ในราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชานี ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-840492 ในวันและเวลาราชการ