Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

Share

จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมสาธารณภัย

จำนวน 5 รายการ