Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสุดใจ สดชื่นถึงลำเซบาย (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหมากแข้ง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Share

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสุดใจ  สดชื่นถึงลำเซบาย (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหมากแข้ง  ตำบลปะอาว  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  งบประมาณ 249,000 บาท