Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว

ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว

     ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว เป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรม จากภูมิปัญญาโบราณ ตั้งอยู่บ้านปะอาว หมู่ที่ 5 ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนบ้านปะอาว

     โรงเรียนบ้านปะอาว บ้านปะอาว หมู่ที่ 3 ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.045840444 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

 

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนบ้านข่าโคม

     โรงเรียนบ้านข่าโคม ที่อยู่ หมู่ที่ 1 บ้านข่าโคม ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000 โทรศัพท์ 0-4537-0321

 

อ่านเพิ่มเติม...

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปะอาว

     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปะอาว ตั้งอยู่ที่ บ้านปะอาว หมู่ที่ 6 ตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...