Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560 "หลักสูตร การนวดแผนไทย (ระยะเวลา 30 ชั่วโมง)

Share

      วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จัดโครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560 "หลักสูตร การนวดแผนไทย (ระยะเวลา 30 ชั่วโมง) ณ ศาลาอเนกประสงค์ดำเนินการโดย อบต.ปะอาว ร่วมกับ สำนำงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จัหวัดอุบลราชธานี