Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

กิจกรรมถวายเทียน ตามโครงการกิจกรรมวันอาสาหฬบูชาและวันเข้าพรรษา

Share

     วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมกับผู้ปกครอง และเด็กปฐมวัย ร่วมกิจกรรมถวายเทียน ตามโครงการกิจกรรมวันอาสาหฬบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยที่เกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน และร่วมกันในการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้สืบไป