Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลปะอาว เพื่อเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนตำบลปะอาว

Share

     เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลปะอาว เพื่อเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนตำบลปะอาว และพิจารณาตัวแทนจำนวน 5 คน เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอเมืองอุบลราชธานี จากสมาชิกสภาเด็กฯตำบลในเขตอำเภอเมือง ณ ห้องประชุมสนง.สาธารณสุขอำเภอเมือง จากการคัดเลือกในระดับอำเภอ ด.ญ.บัวกุลญา ณ อุบล ตัวแทนต.ปะอาว ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมือง