Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

พิธีอัญเชิญ”นพปฎลสุวรรณฉัตร”ขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุมาศจำลอง ณ สถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง วัดสุปัฏนารามวรวิหารวรวิหาร

Share

    วันที่ 30 กันยายน 2560 นายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมเจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่อวราชการ พิธีอัญเชิญ”นพปฎลสุวรรณฉัตร”ขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุมาศจำลอง ณ  สถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง วัดสุปัฏนารามวรวิหารวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี