Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมต้อนรับท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมท่านนายกเหล่ากาชาด เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างพระเจ้าใหญ่บูรพาพุทธโคดม ณ วัดบูรพาปะอาวเหนือ ต.ปะอาว

Share

      วันที่ 14 มกราคม 2561  นายสมเนตร แววคุ้ม นายก อบต.ปะอาว พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมท่านนายกเหล่ากาชาด เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างพระเจ้าใหญ่บูรพาพุทธโคดม ณ วัดบูรพาปะอาวเหนือ ต.ปะอาว