Print this page

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว รอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2565

วันอาทิตย์, 17 เมษายน 2565 21:34
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ.2565 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน