Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรม"วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล" ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

      วันที่ 9 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมคณะผู้บริหาร, พนักงาน,ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมกิจกรรม"วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล" ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำความสะอาดรอบๆสำนักงาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

      วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมคณะผู้บริหาร, พนักงาน,ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมทำความสะอาดรอบๆสำนักงาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประดับผ้าแพร ขาว-เหลือง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

      วันที่ 5 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมประดับผ้าแพร ขาว-เหลือง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ แวะเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว และศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองบ้านปะอาว ก่อนเปิดตลาดประชารัฐ

      วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ แวะเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว และศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองบ้านปะอาว ก่อนเปิดตลาดประชารัฐ (KiKoff) ตำบลหนองขอน ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง ให้การสนับสนุนซื้อเครื่องทองหลือง จำนวน 4 ชิ้น รวมราคาบรรจุภัณฑ์ เป็นเงิน 3,000 บาท ของกลุ่มคุณทองคำ ปทุมมาศ บ้านปะอาว หมู่ที่ 5 เพื่อนำเครื่องทองเหลืองเป็นของที่ระลึกในการไปร่วมงานวันชาติ ที่แขวงสุวรรณเขต วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่จะถึงนี้..และให้ถ้อยคำว่าโอกาสหน้าจะมาชมผ้าไหมใหม่อีกครั้ง..วันนี้มีหลายงานเสร็จจากตลาดประชารัฐต.หนองขอน ก็ไปอำเภอเขมราฐ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมตักบาตรและรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นำโดยนายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว เจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ พี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมตักบาตรและรวมพลังแห่งความภักดี วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา07.00 น. ณ วัดบูรพาปะอาวเหนือ. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงได้ประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมวันพ่อ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560 เทอม 2 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว หมู่ที่ 4

     วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นำโดยนายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมกิจกรรมวันพ่อ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560 เทอม 2 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว หมู่ที่ 4 บ.ปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกับ กองช่าง ออกติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ให้กับพี่น้องในเขตปะอาว

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นำโดยนายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมกับ กองช่าง ออกติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ  ให้กับพี่น้องในเขตปะอาว

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ต่อต้านคอร์ปชั่น ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ประจำปี พ.ศ. 2560

     นายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ร่วมถ่ายภาพการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ต่อต้านคอร์ปชั่น ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ประจำปี พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560
  2. กิจกรรมสืบสานวัฒนะรรมประเพณีฯ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
  3. ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาด้านบริการประชุาชน กลุ่มงานจัดเก็บขยะมูลฝอย และร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
  4. ประชุมครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการ อบต.ปะอาว การเตรียมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาด้านบริการประชุาชน กลุ่มงานจัดเก็บขยะมูลฝอย และการซักซ้อมการปฏิบัติในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
  5. ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ประจำปี 2560 ณ ศาลากลางหลังเก่า
  6. ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 4, 5