Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ต่อต้านคอร์ปชั่น ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ประจำปี พ.ศ. 2560

     นายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ร่วมถ่ายภาพการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ต่อต้านคอร์ปชั่น ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ประจำปี พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

      วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นำโดยนายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ณ หนองบึง ม.4 ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมสืบสานวัฒนะรรมประเพณีฯ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

    วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560เวลา 10.00-11.00 น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ปะอาว จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน สนับสนุนมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมสืบสานวัฒนะรรมประเพณีฯ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน เวลา 15.00 น. กิจกรรมลอยกระทง ณ หนองบึง หมู่ที่ 4 บ้านปะอาว

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาด้านบริการประชุาชน กลุ่มงานจัดเก็บขยะมูลฝอย และร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

    องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว นำโดยนายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาด้านบริการประชุาชน กลุ่มงานจัดเก็บขยะมูลฝอย และร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการ อบต.ปะอาว การเตรียมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาด้านบริการประชุาชน กลุ่มงานจัดเก็บขยะมูลฝอย และการซักซ้อมการปฏิบัติในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

    วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ประชุมครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการ อบต.ปะอาว การเตรียมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาด้านบริการประชุาชน กลุ่มงานจัดเก็บขยะมูลฝอย และการซักซ้อมการปฏิบัติในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ประจำปี 2560 ณ ศาลากลางหลังเก่า

    วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ประจำปี 2560 ณ ศาลากลางหลังเก่า

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 4, 5

     วันที่ 20 ตุลาคม 2560 นายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมผู้บริหาร ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่4, 5 ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์(ดอนชีบ้านปะอาวสาธารณประโยชน์) บ้านปะอาว หมู่ที่5. เพื่อก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมซักซ้อมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

     วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง อบต.ปะอาว และกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ต.ปะอาว. ประชุมซักซ้อมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

อ่านเพิ่มเติม...