Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

      วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นำโดยนายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ณ หนองบึง ม.4 ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมสืบสานวัฒนะรรมประเพณีฯ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

    วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560เวลา 10.00-11.00 น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ปะอาว จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน สนับสนุนมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมสืบสานวัฒนะรรมประเพณีฯ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน เวลา 15.00 น. กิจกรรมลอยกระทง ณ หนองบึง หมู่ที่ 4 บ้านปะอาว

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาด้านบริการประชุาชน กลุ่มงานจัดเก็บขยะมูลฝอย และร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

    องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว นำโดยนายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาด้านบริการประชุาชน กลุ่มงานจัดเก็บขยะมูลฝอย และร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการ อบต.ปะอาว การเตรียมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาด้านบริการประชุาชน กลุ่มงานจัดเก็บขยะมูลฝอย และการซักซ้อมการปฏิบัติในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

    วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ประชุมครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการ อบต.ปะอาว การเตรียมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาด้านบริการประชุาชน กลุ่มงานจัดเก็บขยะมูลฝอย และการซักซ้อมการปฏิบัติในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ประจำปี 2560 ณ ศาลากลางหลังเก่า

    วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ประจำปี 2560 ณ ศาลากลางหลังเก่า

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 4, 5

     วันที่ 20 ตุลาคม 2560 นายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมผู้บริหาร ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่4, 5 ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์(ดอนชีบ้านปะอาวสาธารณประโยชน์) บ้านปะอาว หมู่ที่5. เพื่อก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมซักซ้อมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

     วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง อบต.ปะอาว และกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ต.ปะอาว. ประชุมซักซ้อมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมมีส่วนร่วมภาคประชาชน และ MOU ถนนจักรยาน 5 ตำบล งบประมาณ 20 ล้าน ที่ศาลาบ้านหนองเสือ ตำบลขี้เหล็ก

     วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมมีส่วนร่วมภาคประชาชน และ MOU ถนนจักรยาน 5 ตำบล งบประมาณ 20 ล้าน ที่ศาลาบ้านหนองเสือ ตำบลขี้เหล็ก โดยกรมทางหลวงชนบท

อ่านเพิ่มเติม...