Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมต้อนรับนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานโครงการการประชารัฐร่วมใจบริการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

    วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมต้อนรับนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานโครงการฯ ในโอกาสที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี และจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ส่วนราชการระดับอำเภอและจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชน จัดงานโครงการประชารัฐร่วมใจบริการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยนำกิจกรรมต่างๆ ของส่วนราชการระดับอำเภอและจังหวัด มาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลปะอาว และตำบลใกล้เคียง ณ ศาลาเอนกประสงค์หนองบึง หมู่ 3 ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

เตรียมสถานที่บริการประชาชน เพื่อจัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

    วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว กำนันผู้ใหญ่บ้าน คุณครูโรงเรียนบ้านปะอาว จนท.จากทางหลวงจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในระดับจังหวัด เตรียมสถานที่ ร่วมกิจกรรมบูรณาการในระดับ จังหวัด อำเภอ ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมสถานที่บริการประชาชน เพื่อจัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์หนองบึง หมู่ที่ 3 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกับโรงเรียนบ้านปะอาวได้จัดทำโครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาค

    วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมกับโรงเรียนบ้านปะอาวได้จัดทำโครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาค ซึ่งโรงเรียนสามารถแนะนำนักเรียนที่สนใจทำเป็นอาชีพตามนโยบายฝึกทักษะอาชีพสู่สถานศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ตรวจสถานที่จัดงานจังหวัดเคลื่อนที่ 2560

    วันที่ 19 กรกฏาคม 2560  นายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ต้อนรับนายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจสถานที่จัดงานจังหวัดเคลื่อนที่ พร้อมด้วยปลัดอำเภอเมืองอุบลราชธาน..เวลา11.30-12.10 น.วันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์หนองบึง หมู่ที่ 3 และ 4 บ้านปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรมวิชาชีพการเพาะเห็ดโคนน้อยและการเพาะดอกดาวเรือง

    วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จ.อุบลราชธานี จัดอบรมวิชาชีพการเพาะเห็ดโคนน้อยและการเพาะดอกดาวเรือง  โดยท่านผู้อำนวยการ วีระพันธุ์ สำเภานนท์ ผอ.วิทยาลัย ฯ ให้เกรียรติมาเป็นประธานเปิด 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมถวายต้นเทียนที่วัดเรียบปะอาวใต้ วัดบูรพาปะอาวเหนือ และสำนักสงฆ์ทุ่งนาเพียง

    วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อม คณะผู้บริหาร สมาฃิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว และนักเรียนโรงเรียนปะอาว ร่วมถวายต้นเทียนที่วัดเรียบปะอาวใต้ วัดบูรพาปะอาวเหนือ และสำนักสงฆ์ทุ่งนาเพียง 

อ่านเพิ่มเติม...

แผนประสบการณ์หน่วยวันสำคัญ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้การปฏิบัติตนตามหลัก ศีล 5

    เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560  ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จัดทำแผนประสบการณ์หน่วยวันสำคัญ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้การปฏิบัติตนตามหลัก ศีล 5 ในระดับพื้นฐานสำหรับเด็ก ได้ปฏิบัติกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมสอนศีลธรรม กิจกรรมนั่งสมาธิ กิจกรรมระบายสี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมถวายเทียนพรรษาที่วัดบ้านข่าโคม และช่วยบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณกองทุน ม.1 และบริเวณผศาลพ่อปู่แก้วสุพรรณ

    วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อม คณะผู้บริหาร สมาฃิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมถวายเทียนพรรษาที่วัดบ้านข่าโคม และช่วยบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณกองทุน ม.1 และบริเวณผศาลพ่อปู่แก้วสุพรรณ

อ่านเพิ่มเติม...