Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมสถานที่บริการประชาชน เพื่อจัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

    วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว กำนันผู้ใหญ่บ้าน คุณครูโรงเรียนบ้านปะอาว จนท.จากทางหลวงจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในระดับจังหวัด เตรียมสถานที่ ร่วมกิจกรรมบูรณาการในระดับ จังหวัด อำเภอ ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมสถานที่บริการประชาชน เพื่อจัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์หนองบึง หมู่ที่ 3 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกับโรงเรียนบ้านปะอาวได้จัดทำโครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาค

    วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมกับโรงเรียนบ้านปะอาวได้จัดทำโครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาค ซึ่งโรงเรียนสามารถแนะนำนักเรียนที่สนใจทำเป็นอาชีพตามนโยบายฝึกทักษะอาชีพสู่สถานศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ตรวจสถานที่จัดงานจังหวัดเคลื่อนที่ 2560

    วันที่ 19 กรกฏาคม 2560  นายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ต้อนรับนายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจสถานที่จัดงานจังหวัดเคลื่อนที่ พร้อมด้วยปลัดอำเภอเมืองอุบลราชธาน..เวลา11.30-12.10 น.วันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์หนองบึง หมู่ที่ 3 และ 4 บ้านปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรมวิชาชีพการเพาะเห็ดโคนน้อยและการเพาะดอกดาวเรือง

    วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จ.อุบลราชธานี จัดอบรมวิชาชีพการเพาะเห็ดโคนน้อยและการเพาะดอกดาวเรือง  โดยท่านผู้อำนวยการ วีระพันธุ์ สำเภานนท์ ผอ.วิทยาลัย ฯ ให้เกรียรติมาเป็นประธานเปิด 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมถวายต้นเทียนที่วัดเรียบปะอาวใต้ วัดบูรพาปะอาวเหนือ และสำนักสงฆ์ทุ่งนาเพียง

    วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อม คณะผู้บริหาร สมาฃิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว และนักเรียนโรงเรียนปะอาว ร่วมถวายต้นเทียนที่วัดเรียบปะอาวใต้ วัดบูรพาปะอาวเหนือ และสำนักสงฆ์ทุ่งนาเพียง 

อ่านเพิ่มเติม...

แผนประสบการณ์หน่วยวันสำคัญ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้การปฏิบัติตนตามหลัก ศีล 5

    เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560  ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จัดทำแผนประสบการณ์หน่วยวันสำคัญ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้การปฏิบัติตนตามหลัก ศีล 5 ในระดับพื้นฐานสำหรับเด็ก ได้ปฏิบัติกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมสอนศีลธรรม กิจกรรมนั่งสมาธิ กิจกรรมระบายสี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมถวายเทียนพรรษาที่วัดบ้านข่าโคม และช่วยบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณกองทุน ม.1 และบริเวณผศาลพ่อปู่แก้วสุพรรณ

    วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อม คณะผู้บริหาร สมาฃิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมถวายเทียนพรรษาที่วัดบ้านข่าโคม และช่วยบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณกองทุน ม.1 และบริเวณผศาลพ่อปู่แก้วสุพรรณ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมการประชุมรับมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย

     วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมการประชุมรับมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ในส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...