Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อเป็นการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนบ้านข่าโคม

      วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อเป็นการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนบ้านข่าโคม มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 43 คน (ป.2 - ป.6) คณะครู รร.บ้านข่าโคม จำนวน 5 คน ผู้ปกครอง จำนวน 9 คน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จำนวน 5 คน วิทยากรจาก กศน.อำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน 6 คน และวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลปะอา จำนวน 3 คน ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ได้จำนวน 187 อัน

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

รับการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ LOcal Performance Assessment : PLA ประจำปี 2560

    วันที่ 16 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว รับการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ LOcal Performance Assessment : PLA ประจำปี 2560 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560 "หลักสูตร การนวดแผนไทย (ระยะเวลา 30 ชั่วโมง)

      วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จัดโครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560 "หลักสูตร การนวดแผนไทย (ระยะเวลา 30 ชั่วโมง) ณ ศาลาอเนกประสงค์ดำเนินการโดย อบต.ปะอาว ร่วมกับ สำนำงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จัหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว

      ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2561 และนายอำเภอเมือง ได้ลงนามอนุมัติ เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จึงขอประชาสัมพันธ์เอกสาร ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเน่ื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2560

      วันที่ 16 เมษายน 2560 นายสมเนตร แววคุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมเน่ื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2560 กับพี่น้องประชาชนบ้านปะอาว บ้านทุ่งนาเพียง พร้อมผู้นำหมู่บ้าน บ้านปะอาว หมูที่ 3-6 ,หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหมากแข้ง และหมู่ที่ 8 บ้านทุ่งนาเพียง ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระุทธรูป พระสงฆ์ ขอขมาแด่พระรัตนตรัย และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ( 7 วันอันตราย )

      วันที่ 12 เมษายน 2560 นายสมเนตร แววคุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ( 7 วันอันตราย ) ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560  โดยมี จนท.อบต. , สมาชิกสภา อบต. และ อปพร. ตั้งจุดตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยและบริการประชาชน 

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี

      วันที่ 19 เมษายน 2560 นายสมเนตร แววคุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว  ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกาย บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ตามนโยบายรัฐบาล ให้จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ผู้บริหาร ข้าราชการ กองช่าง กองคลัง และ พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อพปร. องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ประจำปี 2560

      วันที่ 28 มีนาคม 2560 นายสมเนตร แววคุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อพปร. องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...