Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการรับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2560

      วันที่ 23 มีนาคม 2560  นายสมเนตร แววคุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ได้จัดทำโครงการรับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2560  ณ ศาลากองทุนพัฒนาหมู่บ้าน  ทุกหมู่บ้าน

 

อ่านเพิ่มเติม...

กองช่างซ่อมแซมและติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ ม.3 บ้านปะอาว

      วันที่ 7 มีนาคม 2560 นายสมเนตร แววคุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว มอบหมายกองช่างซ่อมแซมและติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ ม.3 บ้านปะอาว ควบคุมงานโดยนายทำนอง เดชผล เลขานุการนายกอบต.ปะอาว 

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี

      วันที่ 1 มีนาคม 2560 นายสมเนตร แววคุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว  ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกาย บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ตามนโยบายรัฐบาล ให้จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน  ข้าราชการ กองช่าง กองคลัง และ พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2560

      วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมเนตร แววคุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2560 ณ.ห้ององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโครงการกีฬาศพด.อบต.ปะอาว ประจำปีการศึกษา2559 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว

      วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมเนตร แววคุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว เป็นประธานจัดกิจกรรมโครงการกีฬาศพด.อบต.ปะอาว ประจำปีการศึกษา2559 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว  ณ บริเวณอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

     วันที่ 26 มกราคม 2560 นายสมเนตร แววคุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว เป็นประธานจัดกิจกรรมโครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ทีมสื่อใสวัยทีน เป็นคณะวิทยากร ณ อาคารอเนกประสงค์(อาคารพอเพียง)  องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมเสวนาปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมและสร้างวินัยการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560

     วันที่ 24 มกราคม 2560 นายสมเนตร แววคุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมด้วย ปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา นักวิชาการเงินและบัญชั และเจ้าพนักงานพัสดุ เข้าร่วมประชุมเสวนาปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมและสร้างวินัยการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560  เข้าร่วมประชุมเสวนาปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมและสร้างวินัยการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 ประธานในพิธีโดย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลสตมวาร( ครบ 100 วัน ) สวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      วันที่ 20 มกราคม 2560คณะผู้บริหาร อบต.ปะอาว พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูอบต. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ทุกคน น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมบำเพ็ญกุศลสตมวาร( ครบ 100 วัน ) สวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และวันที่ 21 มกราคม2560 ถวายภัตตาหารเพล ณ วัดมณีวนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
  2. จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน
  3. พิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล ครบ กำหนด 15 วัน (ปัณรสมวาร) พระบาทสมเด็จพระปรมิทนรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดมหาวนาราม
  4. นายสมเนตร แววคุ้ม นายกอบต.ปะอาว มอบหมายพนักงานส่วนตำบลเพื่อออกให้บริการ จ่ายเบี้ยยังชีพทุกประเภท ประจำเดือนตุลาคม 2559
  5. ขอบคุณร้านเมษา..ที่นำขนมจีนมาเลี้ยงผู้ปกครองและจนท.อบต.มอบเสื้อขนมให้กับเด็กปฐมวัย
  6. การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการอกเสียงประจำหน่วยออกเสียง รุ่นที่ 7