Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
นายสมเนตร แววคุ้ม นายกอบต.ปะอาว มอบหมายพนักงานส่วนตำบลเพื่อออกให้บริการ จ่ายเบี้ยยังชีพทุกประเภท ประจำเดือนตุลาคม 2559
ขอบคุณร้านเมษา..ที่นำขนมจีนมาเลี้ยงผู้ปกครองและจนท.อบต.มอบเสื้อขนมให้กับเด็กปฐมวัย
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.ปะอาว ร่วมกับชาวบ้าน ดับเพลิงพิกัดทุ่งโมก
จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจาปี 2559
จัดประชุมซักซ้อมเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2561
ต้อนรับคณะผู้แทนระดับสูงของ จว. กวางนาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อส่งเสริมและขยายผลความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรด้านเกษตรและอุตสาหกรรม
ประชุมซักซ้อมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9
ร่วมกันออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบ วาตภัย ในพืีนที่ ตำบลปะอาว
ร่วมกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริการเน็ตประชารัฐ
ร่วมกับโรงเรียนบ้านปะอาวได้จัดทำโครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาค