Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ แวะเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว และศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองบ้านปะอาว ก่อนเปิดตลาดประชารัฐ

Share

      วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ แวะเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว และศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองบ้านปะอาว ก่อนเปิดตลาดประชารัฐ (KiKoff) ตำบลหนองขอน ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง ให้การสนับสนุนซื้อเครื่องทองหลือง จำนวน 4 ชิ้น รวมราคาบรรจุภัณฑ์ เป็นเงิน 3,000 บาท ของกลุ่มคุณทองคำ ปทุมมาศ บ้านปะอาว หมู่ที่ 5 เพื่อนำเครื่องทองเหลืองเป็นของที่ระลึกในการไปร่วมงานวันชาติ ที่แขวงสุวรรณเขต วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่จะถึงนี้..และให้ถ้อยคำว่าโอกาสหน้าจะมาชมผ้าไหมใหม่อีกครั้ง..วันนี้มีหลายงานเสร็จจากตลาดประชารัฐต.หนองขอน ก็ไปอำเภอเขมราฐ