Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันดับเพลิง เพลิงไหม้ ณ ทุ่งหนองบอน บ้านปะอาว

Share

      องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ปะอาว. ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันดับเพลิง เพลิงไหม้ ณ ทุ่งหนองบอน บ้านปะอาว สาเหตุเกิดจากการจุดไฟเพื่อทำอาหารหลังทำการวิดบ่อปลา แจ้งเตือนประชาชนช่วงนี้ให้ระมัดระวังการจุดไฟเผาตอฟางข้าว