Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประชาสัมพันธ์ เนื้องจากสภาพอากาศแห้ง มีลดพัดแรง และในช่วงที่มีสภาพอากาศหนาวเย็น เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้

Share

      องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ประชาสัมพันธ์ เนื้องจากสภาพอากาศแห้ง มีลดพัดแรง และในช่วงที่มีสภาพอากาศหนาวเย็น เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ทำให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามได้อย่างรวดเร็วและยากต่อการควบคุม จึงขอเตือนประชาชนระวังการเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร บ้านพักอาศัย สถานประกอบการ ที่สวน ไร่นา สวนยางพารา ทุ่งนา การก่อไฟเพื่อประกอบอาหาร หรือก่อไฟผิงเพื่อคลายความหนาวเย็น รวมถึงการทำกิจรรมต่าง ๆ จึงขอความร่วมมือ ประชาชนทุกท่านให้มีความระมัดระวัง เอาใจใส่ดูแลระวังป้องกันไว้ให้พร้อม เพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดไฟไหม้ขึ้นจากเหตุสุดวิสัย และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ให้งดเว้นการจุดไฟใกล้บริเวณป่าโดยเด็ดขาด