Hot News :

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันพุธ, 21 เมษายน 2564 22:01

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว  จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564  ในวันที่ 21 เมษายน 2564  ณ  อาคารอเนกประสงค์หนองบึง  ม.3 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน 31 คน 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ