Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต. ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการอกเสียงประจำหน่วยออกเสียง รุ่นที่ 7

การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการอกเสียงประจำหน่วยออกเสียง รุ่นที่ 7

[ 28-07-2559 ] Hits:40

การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประจำหน่วยออกเสียง รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 6

การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประจำหน่วยออกเสียง รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 6

[ 27-07-2559 ] Hits:33

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประจำหน่วยออกเสียงรุ่นที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประจำหน่วยอ…

[ 25-07-2559 ] Hits:38

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประจำหน่วยออกเสียง( จพง.ปน.) สำหรับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประจำหน่วยออกเสียง…

[ 25-07-2559 ] Hits:37

องค์การบริหารส่วนตำลบปะอาว ร่วมกับ โรงเรียนบ้านสร้างหมากเเข้ง โรงเรียนบ้านปะอาว ถวายเทียนพรรษา ปี 2559

องค์การบริหารส่วนตำลบปะอาว ร่วมกับ โรงเรียนบ้านสร้างหมากเเข้ง โรงเรียนบ้านปะอาว …

[ 15-07-2559 ] Hits:50

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลปะอาวผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลปะอาวผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงปร…

[ 14-07-2559 ] Hits:46

 
  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ราคากลาง
  • เอกสารประชาสัมพันธ์
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

 
  • หนังสือราชการของ สถ.
  • คู่มือประชาชน
  • จดหมายข่าว

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
 
ทองเหลืองโบราณ

ทองเหลืองโบราณ

หัตถกรรมผ้าไหมบ้านปะอาว

หัตถกรรมผ้าไหมบ้านปะอาว

ถั่วลิสงคั่วทราย

ถั่วลิสงคั่วทราย

 
ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว

ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว

โรงเรียนบ้านปะอาว

โรงเรียนบ้านปะอาว

โรงเรียนบ้านข่าโคม

โรงเรียนบ้านข่าโคม

 
ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีแข่งเรือ

ประเพณีแข่งเรือ