สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์หนองบึง ม.3 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการสภาท้องถิ่นและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจากนายวรพันธ์ ชำนิยันต์. นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล จำนวน..19...

[ 25-03-2565 ] Hits:645

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จัดทำกิจกรรมเจตจำนงการบริหารงานขององค์กรอย่างโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จัดทำกิจกรรมจัดทำเจตจำนงการบริหารงานขององค์กรอย่างโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2565 วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์หนองบึง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี นำแสดงเจตจำนงโดยนายนิพนธ์ พันธ์วัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมด้วย คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล...

[ 25-03-2565 ] Hits:169

มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เผยแพร่ข้อมูลมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว  

[ 28-04-2564 ] Hits:1268

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุกจริตคอรัปชั่นในการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว  แสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในการปฏิบัติงาน  ในวันที่ 21 เมษายน 2564  ณ  อาคารอเนกประสงค์หนองบึง  ม.3 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน 31 คน 

[ 21-04-2564 ] Hits:355

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. เอกสารการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ