สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

โครงการวันสำคัญทางศาสนาประจำปี 2565(กิจกรรมทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนา "อุภินนมัตถจรกถา")

วันที่ 18 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว โดยนายกฯ นิพนธ์ พันธ์วัตร ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลปะอาว และชมรมผู้สูงอายุตำบลปะอาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว และพนักงานส่วตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และพุทธศาสนิกชน ในเขตตำบลปะอาว ร่วมกิจกรรมทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนา เฉลิมพระธรรมบารมี ใน“อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ณ วัดเรียบปะอาวใต้ หมู่ 3 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลฯ...

[ 26-09-2565 ] Hits:13

วิ่งรอบหนองบึง พอประมาณ วิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อความพร้อมของร่างกาย "กิจกรรมสร้างสุขภาพดี" ด้วยวิธี "เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ"

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายนิพนธ์ พันธ์วัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว และพนักงานส่วตำบล พนักงานครู อบต.และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมสร้างสุชภาพดี เพื่อสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจในการป้องกัน ให้ความสำคัญของการออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ให้มีร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคอันไม่พึงปรารถนา

[ 15-09-2565 ] Hits:45

โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ที่สาธารณะประโยชน์

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายนิพนธ์ พันธ์วัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว คณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 –8 ร่วมกิจกรรม โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 6 บ้านปะอาว เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเฉลิมพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคล...

[ 08-09-2565 ] Hits:62

กิจกรรมชมนิทรรศการ "สวนผีเสื้อและดอกไม้ป่าแห่งความภักดี" และกิจกรรมทัศนศึกษาของเด็กปฐมวัย

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่กิจกรรมชมนิทรรศการ "สวนผีเสื้อและดอกไม้ป่าแห่งความภักดี" และกิจกรรมทัศนศึกษาของเด็กปฐมวัย วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายนิพนธ์ พันธ์วัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว นำคณะผู้บริหาร อบต. พนักงานส่วนตำบล ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กปฐมวัน และคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ชมนิทรรศการ "สวนผีเสื้อและดอกไม้ป่าแห่งความภักดี" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 90 พรรษา 12...

[ 07-09-2565 ] Hits:62

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. เอกสารการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ