สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[ 01-10-2566 ] Hits:3

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

[ 01-10-2566 ] Hits:4

ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)

[ 01-10-2566 ] Hits:27

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ครั้งที่ 3/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ครั้งที่ 3/2566

[ 01-10-2566 ] Hits:4

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. เอกสารการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ