สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

กิจกรรมปิดภาคเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบบลราชธานี ขอเผยแพร่ เรื่อง กิจกรรมปิดภาคเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว

[ 23-05-2566 ] Hits:62

ปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบบลราชธานี ขอเผยแพร่ เรื่อง ปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว

[ 23-05-2566 ] Hits:25

ประชุมอาสาสมัครผู้สูงอายุ (อผส) ครั้งที่ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบบลราชธานี ขอเผยแพร่ เรื่อง ประชุมอาสาสมัครผู้สูงอายุ (อผส) ครั้งที่ 7

[ 23-05-2566 ] Hits:29

ถุงยังชีพพระราชทาน สัญลักษณ์แห่งขวัญและกำลังใจเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบบลราชธานี ขอเผยแพร่ เรื่อง ถุงยังชีพพระราชทาน สัญลักษณ์แห่งขวัญและกำลังใจเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ

[ 23-05-2566 ] Hits:14

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. เอกสารการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ