สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ขอเผยแพร่ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

[ 20-03-2566 ] Hits:14

กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมนำสู่ทาน ศีล ภาวนา และการสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ถนนสายวัฒนธรรมนำสู่ทาน ศีล ภาวนา และการสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 06.30 น. ณ วัดสระประสานสุข บ้านนาเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

[ 04-10-2565 ] Hits:2708

โครงการวันสำคัญทางศาสนาประจำปี 2565(กิจกรรมทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนา "อุภินนมัตถจรกถา")

วันที่ 18 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว โดยนายกฯ นิพนธ์ พันธ์วัตร ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลปะอาว และชมรมผู้สูงอายุตำบลปะอาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว และพนักงานส่วตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และพุทธศาสนิกชน ในเขตตำบลปะอาว ร่วมกิจกรรมทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนา เฉลิมพระธรรมบารมี ใน“อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ณ วัดเรียบปะอาวใต้ หมู่ 3 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลฯ...

[ 26-09-2565 ] Hits:180

วิ่งรอบหนองบึง พอประมาณ วิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อความพร้อมของร่างกาย "กิจกรรมสร้างสุขภาพดี" ด้วยวิธี "เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ"

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายนิพนธ์ พันธ์วัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว และพนักงานส่วตำบล พนักงานครู อบต.และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมสร้างสุชภาพดี เพื่อสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจในการป้องกัน ให้ความสำคัญของการออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ให้มีร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคอันไม่พึงปรารถนา

[ 15-09-2565 ] Hits:201

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. เอกสารการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ