สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

การประชุมซักซ้อมการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์ ระดับตำบล ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมซักซ้อมการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์ ระดับตำบล ประจำปี 2567

[ 23-03-2567 ] Hits:1037

การติดตาม ดูแล และช่วยเหลือตามระบบ CARE SUPPORT

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การติดตาม ดูแล และช่วยเหลือตามระบบ CARE SUPPORT

[ 23-03-2567 ] Hits:97

กิจกรรมการรับมอบเกียรติบัตร ตามโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะเราปรับเพื่อโลกเปลี่ยนภายใต้แนวคิด"หนึ่งจิตสำนึกสองมือ:ปรับวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา "

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กิจกรรมการรับมอบเกียรติบัตร ตามโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะเราปรับเพื่อโลกเปลี่ยนภายใต้แนวคิด"หนึ่งจิตสำนึกสองมือ:ปรับวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา "

[ 23-03-2567 ] Hits:96

การฝึกอบรม โครงการสานสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปี 2567 (ภาคบ่าย)

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การฝึกอบรม โครงการสานสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปี 2567 (ภาคบ่าย)

[ 23-03-2567 ] Hits:76

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. เอกสารการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ