สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมทำบุญตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดมณีวนาราม

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว นำโดย นายนิพนธ์ พันธ์วัตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกอบต.และ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรบรรพชาอุปสมบท 19 รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ...

[ 16-08-2565 ] Hits:13

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จัดทำกิจกรรมโครงการวัฒนธรรมสายใยชุมชนและการขับเคลื่อนภูมิทัศน์วัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จัดทำกิจกรรมโครงการวัฒนธรรมสายใยชุมชนและการขับเคลื่อนภูมิทัศน์วัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2565 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี นำโดยนายนิพนธ์ พันธ์วัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมด้วย คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ผู้ปกครองและนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว  

[ 12-07-2565 ] Hits:42

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์หนองบึง ม.3 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการสภาท้องถิ่นและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจากนายวรพันธ์ ชำนิยันต์. นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล จำนวน..19...

[ 25-03-2565 ] Hits:716

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จัดทำกิจกรรมเจตจำนงการบริหารงานขององค์กรอย่างโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จัดทำกิจกรรมจัดทำเจตจำนงการบริหารงานขององค์กรอย่างโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2565 วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์หนองบึง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี นำแสดงเจตจำนงโดยนายนิพนธ์ พันธ์วัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมด้วย คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล...

[ 25-03-2565 ] Hits:217

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. เอกสารการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ