สำนักปลัด

นางสาวธัญญาลักษ์ ศรีพลาย

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 0xx-xxxxxxx

พนักงานส่วนตำบล

นางสุพาภร วงค์มั่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวสุวิตรา จันทะวารีย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายธันวา ศรศิลป์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนุชนาถ โสดาวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวศิวพร แก้วขวาน้อย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวุฒิภัทร สุทธิโชค

พนักงานขับรถยนต์

นายธวัชชัย ล้อมวงศ์

คนงานทั่วไป

นายอัครเดช  สุดชาติ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสมัย ทองล้วน

นักการภารโรง

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ