ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จัดทำกิจกรรมจัดทำเจตจำนงการบริหารงานขององค์กรอย่างโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2565 วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์หนองบึง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี นำแสดงเจตจำนงโดยนายนิพนธ์ พันธ์วัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมด้วย คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล โดยมีนายวรพันธ์ ชำนิยันต์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว  แสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในการปฏิบัติงาน  ในวันที่ 21 เมษายน 2564  ณ  อาคารอเนกประสงค์หนองบึง  ม.3 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน 31 คน 

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์หนองบึง ม.3 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการสภาท้องถิ่นและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจากนายวรพันธ์ ชำนิยันต์. นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล จำนวน..19 คน. 

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เผยแพร่ข้อมูลมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว
 

          องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (EIT)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว (ITA) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  https://itas.nacc.go.th/go/eit/tgjr0r    

  

 

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

     วันที่ 19 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว โดย นายสมเนตร แววคุ้ม นายกฯ นางสาวศรีสมร พลธรรม ปลัดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯ เดินทางไปร่วมประชุม รับนโยบาย และรับฟังข้อชี้แนะ แนวทางปฏิบัติ จาก นายสำเนียง สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ จากสำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมืองอุบลราชธานี ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 11 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว โดย นายสมเนตร แววคุ้ม นายกฯ นางสาวศรีสมร พลธรรม ปลัดฯ เดินทางไปร่วมประชุม การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบอำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยมี นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธานการประชุม และหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการประชุม ณ. ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างฯ นั้น บัดนี้การดำเนินการรับสมัครและพิจารณาคุณสมบัติฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างฯ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ