ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่การฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ตามโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง เลิกใช้กล่องโฟม - ถุงพลาสติก
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวบ้านปะอาว
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ข่าวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ข่าวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กิจกรรมรับซื้อขยะและรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสามสมัครท้องถิ่นพิทักษ์โลก (อถล.)
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต ปะอาว ปีการศึกษา 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง งานประเพณีบุญมหาชาติ วัดบ้านข่าโคม ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กิจกรรม“บทบาทเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน" ประจำปี ๒๕๖๗ และการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม ประจำปี ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กิจกรรมสนับสนุน สิ่งของ อุปโภค ประจำซุ้มเซียมซี งานประเพณีบุญมหาชาติ วัดบ้านข่าโคม ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมซักซ้อมการดำเนินงาน ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลปะอาว ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วในเขตชุมชน สถานศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะต้นทาง “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ”
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมอาสาสมัครดุแลผู้สูงอายุ (อผส) ประจำเดือนเมษายน 2567 ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะต้นทาง “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ”
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะต้นทาง “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ”
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กิจกรรมทำบุญตักบาตร (เถลิงศก/ วันเนา ) สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงวัย ประจำปี 2567
เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 21

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ