<!— Header —->

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

<!— Rows 1 —->

นางปรมาภรณ์  สุรสิทธิ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

<!— Header —-> <!— Rows 2 —->

พนักงานส่วนตำบล

สิบเอกคุณากร ถนอมลาภ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

<!— Header —->

ข้าราชการครู

<!— Rows 3 —->

นางสาวอุบล ล้อมวงค์

ครู คศ.2

นางสาวสุชีรา ไกรยวงษ์

ครู คศ.2

<!— Header —->

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

<!— Rows 4 —->

นางจันทร์ ธานี

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

นางสาวชัชชญา  ทวีกิจวาณิช

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ