Hot News :

<!— Header —->

หัวหน้าส่วนราชการ

<!— Rows 1 —->

นางสาวศรีสมร พลธรรม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

<!— Header —->

ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย

<!— Rows 3 —->

นางสาวธัญญาลักษ์ ศรีพลาย

หัวหน้าสำนักปลัด

นางกรรณิการ์ สรรเสริญ

ผู้อำนวยการกองคลัง

<!— Rows 5 —->

นายวุฒิชัย พิเคราะห์กิจ

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นางปรมาภรณ์  สุรสิทธิ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ