ราคากลางโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์หนองบึง หมู่ที่ 3 บ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์, 27 กุมภาพันธ์ 2560 11:05

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทที่ได้ร้บจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์หนองบึง หมู่ที่ 3 บ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,000.-บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 ก.พ. 2560 เป็นเงิน 400,000.-บาท

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ