ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

วันศุกร์, 17 มีนาคม 2566 15:42

      องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี   มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1.ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2.ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น 3.ประทวลจรยธรรมของสมาชิกสภาท้ัองถิ่น 4.ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว 5.แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พ.ศ. 2566

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ