องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันศุกร์, 25 มีนาคม 2565 22:01
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์หนองบึง ม.3 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการสภาท้องถิ่นและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจากนายวรพันธ์ ชำนิยันต์. นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล จำนวน..19 คน. 

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ