การรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันพุธ, 10 มกราคม 2567 10:05
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา 1 ตำแหน่ง ดังนี้ 1.1 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้ 1.2 พนักงานช่วยชีวิตคน จำนวน 4 อัตรา สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว 1.3 พนักงานจดมาตรวัดน้ำ จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว 1.3 ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ** รับสมัคร (ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ) 18 มกราคม 2567 - 29 มกราคม 2567 ** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรร 31 มกราคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. * * กำหนด เวลา และสถานที่ การสรรหาและเลือกสรรโดยการประเมินสมรรถนะ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ** ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐาน สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว หมายเลขโทรศัพท์ 0-4584-0492, 0933239356

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ