ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว

วันอังคาร, 07 ธันวาคม 2564 13:29
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว กิจกรรม : การแต่งกายอนุรักษ์ประเพณีไทย โดยการสวมชุดไทยพื้นเมืองได้อย่างสวยงาม เหมาะสมกับวัฒนะรรมประเพณีไทย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ