องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ประกาศประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

วันพุธ, 12 ตุลาคม 2565 14:58
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ประกาศประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้ 1.ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 76-3-12-3205-001 จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 76-3-04-3203-001 จำนวน 1 อัตรา โดยให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอโอน(ย้าย) และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ ก.อบต.จังหวัดกำหนด สามารถยื่นคำร้องขอโอน(ย้าย) ได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในวัน เวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 045-840-492 หรือ 0933239356 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ