การจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการ /กิจกรรม การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการการป้องกันและปรามบปรามการทุจริต พ.ศ.2566-2570 และสอดคล้องกับตัวชี้วัดประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2566 15:56
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพประกอบการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการ /กิจกรรม การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการการป้องกันและปรามบปรามการทุจริต พ.ศ.2566-2570 และสอดคล้องกับตัวชี้วัดประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA)

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ