คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

วันพฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2564 13:54

      องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี   มีการออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

๑.คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนรการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

๓.คำสั่งตั้งแต่งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง สำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

๕.คำสั่งการมอบอำนาจของนายกฯ ให่แก่รองนายกฯ 

๖.คำสั่งกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งงานและการมอบหมายงานในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว

๗.คำสั่งผู้อำนวยการสำนัก กองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ