การขับเคลื่อนจริยธรรม

วันพฤหัสบดี, 12 มกราคม 2566 14:49

      องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี   มีการเผยแพร่ปการขับเคลื่อนจริยธรรมให้แก่เจ้านห้าที่ของหน่วยงาน ประกอบด้วย 1.การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม 2.การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & don'ts เพื่อลดความสับสนุเกี่ยวกับพฤติกรรม 3.การฝึกอบรม หรือประชุมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของหน่วยงาน เป็นการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ