ข่าวประชาสัมพันธ์ระดับคะแนนและระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันศุกร์, 15 เมษายน 2565 12:28
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ข่าวประชาสัมพันธ์ระดับคะแนนและระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 1.ผลการประเมิน ค่าคะแนน ที่ 94.63 คะแนน ระดับผลการประเมิน : A 2.ระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 2.1 ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต คะแนน 100.00 2.2 การเปิดเผยข้อมูล คะแนน 97.78 คะแนนรวม OIT ที่ 98.89 คะแนน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ